Välkommen till Stråvalla Maskinstation AB!

Stråvalla Maskinstation AB är ett företag med lång branscherfarenhet och bred kompetens – i 30 år har vi utfört transporter och markarbeten åt både företag och privatpersoner i Västsverige. Vår verksamhet utgår från Frillesås i norra Halland.

Med vår breda maskinpark har vi möjlighet att åta oss det mesta inom markentreprenad och materialtransporter, små som stora uppdrag. Våra kunder är i första hand anläggningsföretag, men vi utför även arbeten åt privatpersoner.

Vi har försäljning av grus, makadam, harpad jord och rörmaterial.

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor! Se även

Markentreprenad

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten såsom husgrunder, VA-arbeten, kabelschakter, skogsvägar, avloppsanläggningar, rivningar och dränering.

Transport

Med bergbil, kasettbil och lastväxlare utför vi transporter av schaktmassor, grus, asfalt samt maskintransporter. Vi levererar även grus, harpad jord m.m. till privatpersoner.